:
:
 
 
 
   

Alexander Witherspoon
|
   
     Alexander Witherspoon(23048)  
     USA  
     Male  
     22  
     Single  
     Bachelor  
     History     China
          
    

 

我目前在江苏扬州当猎头,之前当了1年的外教。 我正在考虑在湖北恩施度研究,但是也可以考虑在恩施当外教。 加我微信吧: KyonxHaruhi96.......


   
    E-MAIL ******@shaneyz.com
     86-1***********
    
   
    Have uploaded (,)    
Have uploaded (,)  
    Have uploaded (,)*TEFL,TESOL,
,