:
:
 
 
 
   

Alexander Witherspoon
|
   
     Alexander Witherspoon(23047)  
     USA  
     Male  
     22  
     Single  
     Bachelor  
     History     China
          
    

 

我正在考虑在恩施那边读研究生或者创业,也可以考虑你们这个工作机会。我在扬州当了一年的外教,目前是做猎头的。 加我的微信号吧:KyonxHaruhi96.......


   
    E-MAIL ******@shaneyz.com
     86-1***********
    
   
    Have uploaded (,)    
Have uploaded (,)  
    Have uploaded (,)*TEFL,TESOL,
,